Logo

variabilní zobrazení

Logo

intuitivní ovládání

Logo

kreativní přístup

co je gSee

Systém gSee slouží pro kompletní a pohodlnou správu digitálního obsahu zobrazovačů. Umožňuje kontrolovat jejich obsah vzdáleně z jediného místa pomocí jediného počítače. Je koncipován tak, aby bylo možné snadno plánovat styl a obsah sdělení v jednotlivých místech.

Cubex

Umí dodat obsah pro nejrůznější zobrazovače:
  • malé obrazovky
  • velké obrazovky
  • tablety
  • dotykové informační kiosky
  • LED stěny

Umí zajistit bezproblémový provoz pro různé typy klientů:
  • malý penzion
  • rozsáhlý hotel
  • velké konferenční centrum
  • síť provozoven
  • firemní prostory

možnosti

Celý systém gSee je navržen tak, aby správce mohl obsah obrazovek kontrolovat jednoduše, flexibilně, rychle a to vše ze své kanceláře.

Systém gSee využívá principu šablon, které definují rozvržení obrazovky. Jsou to předdefinované vzory zobrazení, které říkají jak má obrazovka vypadat a kde se mají objevovat jaké informace nebo grafické prvky. Tyto šablony se následně plní obsahem, který se spravuje zvlášť. Tento princip umožňuje nadefinovat obsah pouze jednou pro zobrazení na více obrazovkách a usnadňuje a zrychluje tak vlastní práci.

Volbou správného typu zobrazení lze systém gSee využít k zobrazování nejen důležitých informací pro návštěvníky, ale i k reklamním účelům. Je možné nabízet možnost prezentace sponzorů akcí a využít tedy celý systém komerčně. Při správném nastavení cen je možné celé náklady na provoz systému pokrýt právě tímto způsobem.

části systému

Systém gSee je složen z pěti základních logických celků:

Kalendář
Základní část celého systému. Zde se definuje časový harmonogram zobrazení pro jednotlivé zobrazovače nebo skupiny zobrazovačů. Nastavuje se od kdy do kdy a jaká šablona s jakým obsahem se má použít. Umožňuje plánování provozu na dlouhou dobu dopředu.
Akce
Do takzvaných "akcí" se vkládají jednotlivé obrazovky nebo jejich předdefinované skupiny. K akcím lze také přiřadit jednotlivé obsahové sady. To umožňuje jednodušší zprávu systému a vytváření různých statistik a přehledů. Lze například spočítat, kolikrát se zobrazila během akce určitá reklama.
Obsahové sady
Zde správce definuje vlastní obsah zobrazení. Ten může být ve formě formátované (HTML) textové informace, obrázků nebo videí. K usnadnění tvorby těchto sad systém obsahuje i jednoduchý textový editor.
Zobrazovače
Definuje fyzický hardware, tedy obrazovky a jejich řídící počítače. Umožňuje také jejich sdružování do skupin pro snadné přiřazení stejného obsahu. Zde se také nastavuje základní šablona s obsahem, která je zobrazena když v kalendáři pro tento zobrazovač není naplánována šablona jiná.
Šablony
Šablona může obsahovat téměř libovolné rozložení obrazovky. Její jednotlivé části pak mohou být použity pro různý na sobě nezávislý obsah. Lze zobrazit například okénko s předpovědí počasí, s aktuálním časem, zprávami, atd. Pro interaktivní dotykové zobrazovače se používají speciální šablony, které mohou obsahovat interaktivní prvky.
Volbou zobrazení jedné ze speciálních šablon (například v průběhu velkých konferencí) lze snadno předat řízení konferenčnímu systému gCon, který se postará o zobrazení aktuálních informací z akce (program v sále, přenos ze sálu, právě probíhající přednáška, zprávy od organizátora, atd.).

technický popis

Systém gSee je postaven na architektuře klient - server, která umožňuje mít všechna data uložená na jediném místě (serveru). Do jednotlivých zobrazovačů (klienti) jsou po síti přenášena jen ta data, která jsou pro ten který zobrazovač potřeba.

Server slouží k uložení všech dat systému a ke konfiguraci jednotlivých obrazovek. Jeho konfigurace je proměnná v závislosti na předpokládaném počtu obrazovek nebo kiosků a odhadu vytížení celého systému. Jeho fyzické umístění je možné provést dvěma způsoby. Může být přímo v místě nasazení celého systému nebo v serverovně, připojen na páteřní internetový spoj.

Zobrazovače, které zprostředkovávají požadované informace klientům. Mohou mít různé velikosti i rozlišení a mohou být orientovány na šířku i na výšku. Ke každé obrazovce je připojen vlastní počítač, který slouží jako zdroj obrazového signálu. Jakou zobrazovač může sloužit například i tablet. Z hlediska použití je rozdělujeme na dvě skupiny. Pasivní obrazovky slouží pouze pro zobrazení informací. Interaktivní zařízení (dotykové obrazovky nebo kiosky a tablety) umožňují klientům interaktivitu (listovat programem akce, hledat informace, prohlížet mapu, atd.).

Řídící počítač může být jakýkoli kancelářský počítač nebo notebook. Musí být vybavený minimálně internetovým prohlížečem (doporučujeme Chrome). Pro snazší práci je lepší použít rozlišení minimálně Full HD.

Infrastruktura je zásadní pro správnou funkčnost celého systému. Místo umístění serveru, místo s obslužným počítačem a místa všech obrazovek musí být propojena počítačovou sítí.

používá

Výběr našich nejdůležitějších klientů, kteří mají v naše softwarové řešení důvěru.

hotel Marriott
Pětihvězdičkový hotel v centru Prahy s konferenčním centrem, který využívá systém gSee pro řízení všech obrazovek v hotelu a několika interaktivních dotykových kiosků.
hotel Hilton
Známý luxusní hotel v Praze náš systém používá pro obsluhu pouze dotykových interaktivních totemů. Některé části jsme pro tento hotel programovali na zakázku.
konferenční centrum Cubex
Nově otevřené konferenční prostory v Praze na Pankráci jsou vybaveny obrazovkami před všemi sály a salonky, které řídí systém gSee. Vše je doplněno i jednou venkovní obrazovkou umístěnou u vstupu do budovy.
Prague Congress Centre
Největší konferenční prostory v ČR náš systém používají pouze během kongresů. Jejich stávající systém přepneme na náš a zobrazujeme aktuální informace o probíhající akci.

kontakt

T.R.I., s.r.o.
Polní Chrčice 101
280 02, Kolín
IČ: 25605569
DIČ: CZ 25605569
ČÚ: 74001153/0300

Co pořád hledáte?